Piwulang Urip sing Bisa Dipelajari Saka Ibu Anime Kaya Junko Kaname